ทองพัฒน์ หอมพรมมา

นายทองพัฒน์    หอมพรมมา   
ตำแหน่งนักการภารโรง
 

1  ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณอาคารหอประชุมเมตตาธรรม ทั้งด้านในและรอบตัวอาคาร         และเก็บรักษาโต๊ะเก้าอี้ประชุมให้เรียบร้อย

2  ดูแลรักษาความสะอาดห้องประชุมภูพระบาท  ชั้น ๒ เก็บรักษาโต๊ะเก้าอี้ประชุมให้เรียบร้อย

3  ดูแล ทำความสะอาดบริเวณรอบเวที เวที  โดม และลานหน้าโดม

4  ดูแล ทำความสะอาดห้องน้ำชายด้านข้างอาคารอำนวยการ

5  ดูแลเครื่องเสียง และครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมใช้งานได้ทุกเวลา

6  ดูแล รดน้ำ  ตัดแต่งกิ่ง ประดับตกแต่งต้นไม้ สวนหย่อม ตัดหญ้าบริเวณรอบอาคาร ทำความ         สะอาดน้ำตก     

7  ดูแล เก็บรักษาและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เช่น เครื่องเสียง ลำโพง ฯลฯ          บริเวณโดม และภายในอาคารทั้งหมดของสำนักงาน

8  ดูแล จัดเก็บ ซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของสำนักงาน

9  กรณีมีบุคคลขอยืมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ลงทะเบียนขอยืมที่หัวหน้างานอาคาร

10  รับผิดชอบรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน พ ๒๐๘๖  อุดรธานี

11  ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน นายอุดร  เกาะแก้ว  และ นางสาวดวงใจ  หอมพรมมา  กรณีบุคคลดังกล่าวไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

12  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *