ดวงใจ หอมพรมมา

นางดวงใจ  หอมพรมมา 
ตำแหน่งแม่บ้าน

1  งานแม่บ้านสำนักงาน

2  ดูแลทำความสะอาดอาคารอำนวยการชั้น ๑ 

3  ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำชายและหญิง ด้านข้างอาคารสำนักงาน

4  ดูแล ทำความสะอาดห้องน้ำชายหญิงในห้องประชุมพุทธรักษา

5  ดูแลจัดเตรียมภาชนะสำหรับใส่อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ทำความสะอาด  เก็บรักษาสำหรับใช้ในการประชุม  ร่วมกับนางบัณดิษย์  เทศชัยภูมิ

6  ดูแล ทำความสะอาด เก็บรักษาเครื่องใช้เครื่องครัว ห้องชำระล้างให้สะอาดอยู่เสมอให้ทำ

ความสะอาดถ้วยชามและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เสร็จสิ้นในวันทำการนั้นๆ ไม่ให้ตกค้างข้ามวัน

7  ดำเนินการจัดหาน้ำดื่มบรรจุขวด กระติกน้ำร้อน สำหรับอาคารชั้น ๑  ทั้งหมด

8  ดูแล ตรวจสอบ เก็บรักษาเครื่องใช้เครื่องครัว ให้ครบตามทะเบียนควบคุม และให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้

9  ดูแลทำความสะอาดล้างตู้เย็นตามอาคารที่รับผิดชอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑  ครั้ง หรือ

มากกว่านั้นหากสกปรก

10  กรณีมีบุคคลขอยืมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้เครื่องครัว ให้ลงทะเบียนขอยืมที่หัวหน้างาน

สถานที่โดยตรงทุกครั้ง

11  ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน นายทองพัฒน์  หอมพรมมา และ นางบัณดิษย์    เทศชัยภูมิ   กรณีบุคคลดังกล่าวไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

12  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *