กลุ่มอำนวยการประชุม PLC ประจำสัปดาห์ วันที่ 16 มิ.ย. 63

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นำเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในครั้งนี้ นางสาวสมญาวิตรี เมืองศรี ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ได้เป็นผู้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการกลั่นกรองเอกสารทางราชการเพื่อเสนอผู้บริหารและการมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานแทนในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในกลุ่มอำนวยการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *