กลุ่มอำนวยการ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตาม มอบหมายงานและเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมที่จะมีขึ้นในรอบสัปดาห์

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00น. นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม มอบหมายงานและเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมที่จะมีขึ้นในรอบสัปดาห์ได้แก่
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศชี้แจงและให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 9 มิถุนายน 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
การประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน วันที่ 11 มิถุนายน 2563
การประชุมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 12 มิถุนายน 2563
โดยการประชุมครั้งนี้ผู้อำนวยการกลุ่มได้ให้กำลังในแก่ผู้ปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงข้อสงสัย ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *