Home / ไม่มีหมวดหมู่ (page 9)

Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

Feed Subscription

การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย สพป.อุดรธานี เขต 4 ปี 2556

แนบท้ายประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ...

Read More »

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน

วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 ...

Read More »

ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ...

Read More »

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 2556

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 2556

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลาโดยประมาณ 07.30 น. ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ โดยมีคณะข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ในเ ...

Read More »

นายหาญชัย นันทะลัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นายหาญชัย นันทะลัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุดรธานี เขต 4

Read More »