Home / ไม่มีหมวดหมู่ (page 5)

Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

Feed Subscription

กำหนดการฌาปนกิจศพ นายนิรัตน์ สมศรีมี

กำหนดการฌาปนกิจศพ นายนิรัตน์  สมศรีมี อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 4 ณ เมรุวัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข ...

Read More »

แจกแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

แจกแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  สำหรับนักเรียน ...

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสารสนเทศออนไลน์

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสารสนเทศออนไลน์

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสารสนเทศออนไลน์ สร้างเว็บบล ...

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี ๒๕๕๗

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี ๒๕๕๗

วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  มอบหม ...

Read More »

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ และครุภัณฑ์การศึกษาพิเศษ ครุภัณฑ์งานผ้าและต ...

Read More »