Home / ไม่มีหมวดหมู่ (page 5)

Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

Feed Subscription

หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อำเภอบ้านผือ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือก ...

Read More »

กำหนดการฌาปนกิจศพ นายนิรัตน์ สมศรีมี

กำหนดการฌาปนกิจศพ นายนิรัตน์  สมศรีมี อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 4 ณ เมรุวั ...

Read More »
แจกแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

แจกแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tab ...

Read More »
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสารสนเทศออนไลน์

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสารสนเทศออนไลน์

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสารสนเท ...

Read More »
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี ๒๕๕๗

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี ๒๕๕๗

วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุด ...

Read More »