Home / ไม่มีหมวดหมู่ (page 4)

Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

Feed Subscription

สรุปการเรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558

สรุปการเรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชกา ...

Read More »

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุค ...

Read More »
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา  (DMC)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา (DMC)

ตามที่ สพฐ. ใช้ข้อมูลด้านสถิติและสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านจัดตั้ง แล ...

Read More »
สพป.อุดรธานี 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สพป.อุดรธานี 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  เป็นประธานีเปิดการปร ...

Read More »
การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและร ...

Read More »