Home / ไม่มีหมวดหมู่ (page 4)

Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

Feed Subscription

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห ...

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา (DMC)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา  (DMC)

ตามที่ สพฐ. ใช้ข้อมูลด้านสถิติและสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณเงินอ ...

Read More »

สพป.อุดรธานี 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สพป.อุดรธานี 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  เป็นประธานีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึก ...

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข ...

Read More »

หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อำเภอบ้านผือ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือก บุคลากรทางการศึกษาอื ...

Read More »