Home / ไม่มีหมวดหมู่ (page 2)

Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

Feed Subscription

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา

วันที่ 20 เมษายน 2559 สพ.อุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มนโยบายและแผนจัดอบรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศัก ...

Read More »

อบรม Smart Area 2016

อบรม Smart Area 2016

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศ สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ Smart Area (A ...

Read More »

รายงานตัวครูวิทย์-คณิตฯ

รายงานตัวครูวิทย์-คณิตฯ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมภูพระบาท สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลมีการรับรายงานตัวบุคลากรวิทยาศาสต ...

Read More »

กีฬาเชื่อมความสันพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559

กีฬาเชื่อมความสันพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559

วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (เวสสุวรรณ) อ.เมือง จ.อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้เข้ ...

Read More »