Home / ไม่มีหมวดหมู่ / แจกแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
แจกแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

แจกแท็บเล็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  สำหรับนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ป. 2 ในการศึกษา 2557 โดยทำการแจกในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วและแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนตามเงื่อนไขครบทุกแห่งของ สพป.อุดรธานี เขต 4

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*