Home / ไม่มีหมวดหมู่ / แข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนอนุบาลญาริดา
แข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนอนุบาลญาริดา

แข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนอนุบาลญาริดา

วันที่ 22 พ.ย. 56 ท่านรองฯ สำราญ  อินทนาม  รอง ผอ.สพป.อด.4 เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน ร.ร. อนุบาลญาริดา  พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

About ปณิษา บุญมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*