Home / ไม่มีหมวดหมู่ / อบรม Smart Area 2016
อบรม Smart Area 2016

อบรม Smart Area 2016

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยศูนย์เทคโนโยลีสารสนเทศ สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ Smart Area (AMSS++) ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ทุกกลุ่มงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และวันที่ 29-1 มีนาคม 2559 เป็นเป็นอบรมสำหรับโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โดยเชิญครูธุรการโรงเข้าอบรมเพื่อหวังให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น

About admin

Comments are closed.