Home / ไม่มีหมวดหมู่ / รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
จำนวน 13 อัตรา
รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 15 มิถุนายน 2558

ที่ สาขาวิชาเอก อำเภอ เลขที่ตำแหน่ง หมายเหตุ
กลุ่มวิชาภาษาไทย (01)
1 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง นายูง 8103 ลำดับที่เรียกรายงานตัวบรรจุ
ลำดับที่ 3-6
2 โรงเรียนบ้านนาแค นายูง 5283
3 โรงเรียนบ้านนาเก็น น้ำโสม 3341
4 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา น้ำโสม 3355
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (02)
1 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย น้ำโสม 6842026 ลำดับที่เรียกรายงานตัวบรรจุ
ลำดับที่ 4
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (03)
1 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ บ้านผือ 5270 ลำดับที่เรียกรายงานตัวบรรจุ
ลำดับที่ 2
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (13)
1 โรงเรียนบ้านท่าโสม น้ำโสม 3456 ลำดับที่เรียกรายงานตัวบรรจุ
ลำดับที่ 2
กลุ่มวิชาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา (29)
1 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง นายูง 3529 ลำดับที่เรียกรายงานตัวบรรจุ
ลำดับที่ 4-9
2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ น้ำโสม 122
3 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย น้ำโสม 3272
4 โรงเรียนบ้านสามัคคี น้ำโสม 3450
5 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ น้ำโสม 10392
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด น้ำโสม 3328

รายละเอียดกำหนด วัน เวลา สถานที่รายงานตัว และเอกสารประกอบการรายงานตัว

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 042-281-299 ต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 4

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*