เรื่อง การมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ

Scroll to Top
vipnih