Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพป.อุดรธานี เขต 4 ตั้งจุดคัดกรอง COVID-19
สพป.อุดรธานี เขต 4 ตั้งจุดคัดกรอง COVID-19

สพป.อุดรธานี เขต 4 ตั้งจุดคัดกรอง COVID-19

🏫 สพป.อุดรธานี เขต 4 ตั้งจุดคัดกรอง 📍🚫
จุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับบุคลากรและประชาชนที่มาติดต่องานราชการ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน พร้อมทั้งมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและจุดบริการลงชื่อแลกบัตรก่อนเข้าติดต่องานในสำนักงาน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ⛔️ทั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้มีมาตรการให้ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดทุกคนและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย 😷ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

About พิทักษ์พร พานศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*