Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล / วิธีขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วิธีขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ผู้สอบแข่งขันมีความประสงค์ขอทราบผลคะแนนสามารถขอทราบผลคะแนนด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบุคคล สพป.อุดรธานี 4 หรือ ยืนแบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันบันทึกข้อความตามเอกสารแนบ

About

Comments are closed.