Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่งและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามาญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38ค.(2 ) และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38ค.(2 )

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่งและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามาญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38ค.(2 ) และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38ค.(2 )

About

Comments are closed.