Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลการพิจารณากลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 รอบที่ 2

ผลการพิจารณากลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 รอบที่ 2

About ธนวัฒน์

Comments are closed.