Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านท่าโสม ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕ – ก นอกเขตแผ่นดินไหว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านท่าโสม ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕ – ก นอกเขตแผ่นดินไหว

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านท่าโสม ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕ – ก นอกเขตแผ่นดินไหว

 1. เอกสารประกวดราคา
 2. เอกสารประกาศเชิญชวน
 3. ประกาศเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารประกวดราคาจ้าง

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*