Home / ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล / ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูคืนถิ่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูคืนถิ่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.