Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศเผลแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องมันลิมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3000 และ 3500 ansi lumens ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเผลแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องมันลิมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3000 และ 3500 ansi lumens ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*