Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ ) ปี พ.ศ. 2563
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ ) ปี พ.ศ. 2563

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ ) ปี พ.ศ. 2563

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*