Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การดำเนินงานฐานข้อมูลกลาง (Big data )ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562
การดำเนินงานฐานข้อมูลกลาง (Big data )ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562

การดำเนินงานฐานข้อมูลกลาง (Big data )ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562

หนังสือนำส่ง

คำสั่ง-big-data

คู่มือการใช้งานผู้อำนวยการโรงเรียน

คู่มือครู

ตารางการกรอกข้อมูล

แนวทางการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางศึกษา

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.