Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 5)

Category Archives: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Feed Subscription

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือป ...

Read More »

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ด้ว ...

Read More »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จอรับภาพ ...

Read More »

ประกาศและประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2565

Read More »

ประกาศเเผยเเพร่เเผนจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ (มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ3มิติ จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า

Read More »