Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 4)

Category Archives: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Feed Subscription

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกวิชัย ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Read More »

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More »

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ DLTV 2564

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ DLTV 2564

Read More »

เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ IC3 และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปี 2564

เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ IC3 และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ปี 2564

Read More »