Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 2)

Category Archives: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Feed Subscription

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More »

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแทนบุคลากรภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธี e-bidding

Read More »

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ IC20 ด้วยวิธี e-bidding

Read More »