Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Category Archives: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Feed Subscription

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

Read More »

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านก้อง (ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

Read More »

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 70% ครั้งที่ 2

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 70% ครั้งที่ 2

Read More »

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกวิชัย ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Read More »