Home / กิจกรรมแนะนำ (page 6)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription

ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา

ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยมีนายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย ...

Read More »

อบรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

อบรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลสา ...

Read More »

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 21 มกราคม 2559 ชาว สพป.อุดรธานี เขต 4 นำโดยท่านเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมกันต้อนรับคณะประเมินคุณ ...

Read More »

รายงานตัวครูผู้ช่วย

รายงานตัวครูผู้ช่วย

วันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมถิรธัมโมง สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้เปิดรับรายงานตัวผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งคร ...

Read More »

ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ณ ห้อง ...

Read More »