Home / กิจกรรมแนะนำ (page 33)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription

ประชุมคณะกรรมการ สพป.อุดรธานี เขต 4

ประชุมคณะกรรมการ สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกลางของ สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ห้องประชุมเมตตา เ ...

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายพล e-Office สพฐ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายพล e-Office สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายพล การใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กท ...

Read More »

การอบรมครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม

การอบรมครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556  มีการจัดอบรมครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามแ ...

Read More »

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมสำหรับครูในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมสำหรับครูในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นำโดยกลุ่มงานนิเทศฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมสำหรับครูโรงเรียนในสั ...

Read More »