Home / กิจกรรมแนะนำ (page 30)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription
กีฬาภายในโรเรียนบริบาลภูมิเขตต์ “บริบาลภูมิเขตต์เกมส์”

กีฬาภายในโรเรียนบริบาลภูมิเขตต์ “บริบาลภูมิเขตต์เกมส์”

วันที่ 19 ธันวาคม 2556 นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬ ...

Read More »
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2556

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น.นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผูอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเป ...

Read More »
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4 ครั้งที่  ๑๒ /๒๕๕๖

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4 ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๖

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ครั้งที่ ๑๒ /๒๕ ...

Read More »
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวาคม 2556

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวาคม 2556

วันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายเมฑา ศิริไพวงษ์ นายอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ...

Read More »
ประชุมชี้แจงแนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประชุมชี้แจงแนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นายชัยยุทธ เขมมะสัจจกุล รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 ซึ่งทำหน้าที่กำกั ...

Read More »