Home / กิจกรรมแนะนำ (page 26)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาเอดส์และท้องไม่พร้อมกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาเอดส์และท้องไม่พร้อมกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา

วันที่  ๖  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธานเปิดงาน โคร ...

Read More »

คณะศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอนายูง

คณะศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอนายูง

วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  พร้อมดัวยคณะน ...

Read More »

การรายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ๒๕๕๗

การรายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์  ๒๕๕๗

วันที่  ๓  เวลาประมาณ  ๑๐.๐๐ น.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  จัดประชุมชี้แจ้ง การรายงานการรับนักเ ...

Read More »

กีฬาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

กีฬาสัมพันธ์  สพป.อุดรธานี  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗

วันที่  ๑  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายวิเชียร  ขาวขำ  นายก  อบจ.อุดรธานี  เป็นประธานในการเปิดงาน การแข่งขังกีฬาสัมพันธ์  สพป.อุ ...

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ๒๕๕๗

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ  ๒๕๕๗

วันที่  ๒๗  เวลาประมาณ  ๐๙๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔ เป็นประธานในการเปิด การ ...

Read More »