Home / กิจกรรมแนะนำ (page 24)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription
ประเพณีวันสงกรานต์ สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  ๒๕๕๗

ประเพณีวันสงกรานต์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ๒๕๕๗

วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๓๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธ ...

Read More »
ประชุมคำรับรองตามแผนปฏิบัติงานราชการ(ARS)ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

ประชุมคำรับรองตามแผนปฏิบัติงานราชการ(ARS)ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี ...

Read More »
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ(S.A.T.C.)ขั้นความรู้ชั้นสูง

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ(S.A.T.C.)ขั้นความรู้ชั้นสูง

วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี ...

Read More »
ประกาศแต่งตั้ง”คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก”ผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการ

ประกาศแต่งตั้ง”คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก”ผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการ

วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๑๓.๓๐  น.  รองผู้อำนวยการ  สพป.อดรธานี  เขต  ๔  นายสำราญ  อินท ...

Read More »
ผ้าป่าสามัคคี สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้องค์กร

ผ้าป่าสามัคคี สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้องค์กร

ทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อหาทุนสมทบสร้างศาลาโดมเอนกประสงค์ ใน สพป.อุดรธานี เขต4 วันที่ 23 มีนาคม 25 ...

Read More »