Home / กิจกรรมแนะนำ (page 22)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription
การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ กคศ. รับรอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ กคศ. รับรอง

วันที่  ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗  นายปัญจพล  แสงคำไพ   รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔  เปิดประช ...

Read More »
การประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น

การประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น

วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดร ...

Read More »
คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ขอต้อนรับ นายพิษณุ ตุลสุข สพป.อดรธานี เขต ๔

คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ขอต้อนรับ นายพิษณุ ตุลสุข สพป.อดรธานี เขต ๔

วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๑๓. ๓๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดร ...

Read More »
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔

วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธ ...

Read More »
พิธีปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษา๔-๕ ๒๕๕๗

พิธีปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษา๔-๕ ๒๕๕๗

วันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๕๗เวลาประมาณ๐๙.๐๐ น. นายลั้นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานีเขต๔เป็น ...

Read More »