Home / กิจกรรมแนะนำ (page 21)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription
อบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๑๓ – ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๗

อบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

วันที่  ๑๓ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวย ...

Read More »
12 มิถุนายน 2557

12 มิถุนายน 2557

วันที่ 12 มิถุนายน 2557  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน ...

Read More »
9 มิถุนายน 2557

9 มิถุนายน 2557

วันที่ 9 มิถุนายน 2557  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน ...

Read More »
พิธีมอบและขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พิธีมอบและขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดร ...

Read More »
การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ ทาง กศ.

การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ ทาง กศ.

วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธ ...

Read More »