Home / กิจกรรมแนะนำ (page 21)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription

อบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

อบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๑๓ – ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๗

วันที่  ๑๓ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เ ...

Read More »

12 มิถุนายน 2557

12 มิถุนายน 2557

วันที่ 12 มิถุนายน 2557  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ คณะผู้ ...

Read More »

9 มิถุนายน 2557

9 มิถุนายน 2557

วันที่ 9 มิถุนายน 2557  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บ ...

Read More »

พิธีมอบและขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พิธีมอบและขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  มอบหมา ...

Read More »

การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ ทาง กศ.

การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ ทาง กศ.

วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  มอบหมาย ...

Read More »