Home / กิจกรรมแนะนำ (page 20)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription
การประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน สพป.อุดรธานี เขต ๔

การประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน สพป.อุดรธานี เขต ๔

วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ  สพป.อดรธานี   ...

Read More »
โครงการประชุมสัญจรศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗

โครงการประชุมสัญจรศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗

วันที่  ๑๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุด ...

Read More »
ประชุมผู้บริหารสัญจร สพป.อุดรธานี เขต ๔

ประชุมผู้บริหารสัญจร สพป.อุดรธานี เขต ๔

วันที่  ๔  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธ ...

Read More »
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  สพป.อุดรธานี ๔

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ สพป.อุดรธานี ๔

ในวันที่  ๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๑๐.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุด ...

Read More »
โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๗ สพป.อุดรธานี เขต ๔

โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๗ สพป.อุดรธานี เขต ๔

วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุ ...

Read More »