Home / กิจกรรมแนะนำ (page 2)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription
การอบรมพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านงบประมาณระดับสถานศึกษา

การอบรมพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านงบประมาณระดับสถานศึกษา

วันที่ 4 นายวิทยา  ประวะโข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบ ...

Read More »
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้มีการประชุมเ ...

Read More »
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้จัดกิจกรรมการประกวดระเ ...

Read More »
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 ของ สพป.อุดรธานี เขต 4

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 ของ สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิส ...

Read More »
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหันเทาผักกาดย่า อ.กุดจับ เพื่อตรวจติดตาม DLTV และกระบวนการ PLC ของโรงเรียน

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหันเทาผักกาดย่า อ.กุดจับ เพื่อตรวจติดตาม DLTV และกระบวนการ PLC ของโรงเรียน

วัันนที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทาง ...

Read More »