Home / กิจกรรมแนะนำ (page 19)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2557

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2557

ในวันที่  ๑๓  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  มอบ ...

Read More »

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดค่านิยม ๑๒ ประการ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดค่านิยม ๑๒ ประการ

วันที่  ๓๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔   จัดทำป้ายตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ...

Read More »

โครงการ”ชวนน้องท่องพุทธวจน” ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการ”ชวนน้องท่องพุทธวจน” ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่  ๒๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นปร ...

Read More »

“มหกรรมคัดลายมือ” สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประจำปี ๒๕๕๗

“มหกรรมคัดลายมือ” สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่  ๒๙  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี   เขต  ๔  จัดง ...

Read More »

“การพัฒนาคลังข้อสอบ” พร้อมโครงการศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

“การพัฒนาคลังข้อสอบ” พร้อมโครงการศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

วันที่  ๒๔  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  นายสมัย  โสมทอง  ผู้อำนวยการ  กลุ่มนิเทศก์ศึกษา  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธาน ...

Read More »