Home / กิจกรรมแนะนำ (page 18)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๑๓.๓๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธ ...

Read More »
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๘.๐๐ น  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อดรธา ...

Read More »
คณะกรรมการเฝ้าระวังการทุจริตดำเนินการอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สพป.อุดรธานี เขต ๔

คณะกรรมการเฝ้าระวังการทุจริตดำเนินการอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สพป.อุดรธานี เขต ๔

ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๑๓.๓๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุ ...

Read More »
ประชุมสัญจรผู้บริหาร เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ สพป.อุดรธานี เขต ๔

ประชุมสัญจรผู้บริหาร เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ สพป.อุดรธานี เขต ๔

ในวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุด ...

Read More »
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อ ...

Read More »