Home / กิจกรรมแนะนำ (page 18)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๑๓.๓๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประ ...

Read More »

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๘.๐๐ น  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธ ...

Read More »

คณะกรรมการเฝ้าระวังการทุจริตดำเนินการอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สพป.อุดรธานี เขต ๔

คณะกรรมการเฝ้าระวังการทุจริตดำเนินการอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สพป.อุดรธานี เขต ๔

ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๑๓.๓๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็น ...

Read More »

ประชุมสัญจรผู้บริหาร เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ สพป.อุดรธานี เขต ๔

ประชุมสัญจรผู้บริหาร เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ สพป.อุดรธานี เขต ๔

ในวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นป ...

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็ ...

Read More »