Home / กิจกรรมแนะนำ (page 15)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription

สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมผู้บริหารครูและบุคลากรทางศึกษาร่วมถวายพวงมาลา

สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมผู้บริหารครูและบุคลากรทางศึกษาร่วมถวายพวงมาลา

วันที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายสำราญ  อินทนาม  นายสมเกียรติ  คำพิลา รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี  เขต ๔  พร ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธานเป ...

Read More »

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ccf สพป.อุดรธานี เขต 4

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ccf สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายสมเกียรติ  คำพิลา  รองผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธานเปิดการ ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

สพป.อุดรธานี ๔ จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล ...

Read More »

สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ปีงบประมาณ 2557

สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ปีงบประมาณ 2557

วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙ ๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธานเปิดป ...

Read More »