Home / กิจกรรมแนะนำ (page 14)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่  ๒๖   ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔  เป็นประธานเปิดป ...

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สืบศาสตร์ศิลป์ ถิ่นอีสาน สร้างผลงานสู่สากล

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สืบศาสตร์ศิลป์ ถิ่นอีสาน สร้างผลงานสู่สากล

`วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมพิธีเปิดงานศ ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมพิธี ๕ ธันวามหาราช ณ หอประชุมอำเภอบ้านผือ

สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมพิธี ๕ ธันวามหาราช ณ หอประชุมอำเภอบ้านผือ

วันที่  ๕   ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๘.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสพป.อุดรธานี เขต ๔  พร้อม ข้าราชการคร ...

Read More »

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ครั้งที่ 1/2558

วันที่  ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมคณะกรรมก ...

Read More »

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสพป.อุดรธานี เขต 4

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประ ...

Read More »