Home / กิจกรรมแนะนำ (page 12)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription

คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

วันที่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐  น. คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

สพป.อุดรธานี เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วันที่ ๔  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๐๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ พร้อม คณะรองผู้อำนวยก ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วม โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วม โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ร่วม โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รู ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 แข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

สพป.อุดรธานี เขต 4 แข่งขันกีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ที่ สพป.อ ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ระหว่งวันที่ 23-29 มี.ค. 58

สพป.อุดรธานี เขต 4 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ระหว่งวันที่ 23-29 มี.ค. 58

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต ...

Read More »