Home / กิจกรรมแนะนำ (page 11)

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription
นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4

นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4

   

Read More »
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ บรรจ ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

สพป.อุดรธานี เขต 4 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธ ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

สพป.อุดรธานี เขต 4 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 สำรวจโรงเรียนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน

สพป.อุดรธานี เขต 4 สำรวจโรงเรียนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน

วันที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น. เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เข ...

Read More »