Home / กิจกรรมแนะนำ / โครงการประชุมสัญจรศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗
โครงการประชุมสัญจรศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗

โครงการประชุมสัญจรศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗

วันที่  ๑๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๔  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์บุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงาน  ร.ร. บ้านเชียงดีกุดเซือม  ร.ร. บ้านท่าโปรทอง  ร.ร. บ้านปากเจียงโนนทอง  อ.นายูง  จ.อุดรธานี

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*