Home / กิจกรรมแนะนำ / สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วม โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วม โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วม โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ร่วม โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยผู้ยื่นความประสงค์ คือ ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ๑. นายสุพรต ศิริธร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง ๒. นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน เจ้าพนักงานธุรการ โดยพิธีบรรพชาอุปสมบท มีในระหว่างวันที่ ๒๙- ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ วัดโพธิ์สมภรณ์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.อุดรธานี // สุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ ภาพ/ข่าว

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*