Home / กิจกรรมแนะนำ / สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่  ๒๖   ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔  เป็นประธานเปิดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เพื่อชี้แจงขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายในการขับเคลื่อนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ถึงนี้ และมอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ของธนาคารออมสิน เกียรติบัตรโครงการพุทธวจนดีเด่น พร้อมอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสนี้

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*