Home / กิจกรรมแนะนำ / วันที่ 18 กันยายน 2558 สพป. อุดรธานี เขต 4 รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 3 อัตรา
วันที่ 18 กันยายน 2558 สพป. อุดรธานี เขต 4 รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 3 อัตรา

วันที่ 18 กันยายน 2558 สพป. อุดรธานี เขต 4 รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 3 อัตรา

DSCF2489 DSCF2490 DSCF2491 DSCF2492 DSCF2493 DSCF2494 DSCF2495 DSCF2497 DSCF2498 DSCF2499 DSCF2500 DSCF2501 DSCF2502 DSCF2503 DSCF2504 DSCF2505 DSCF2506

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*