Home / กิจกรรมแนะนำ / วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธาทรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายสำราญ อินทนาม  รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธาทรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 1 อัตรา

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธาทรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 1 อัตรา

DSCF2809 DSCF2810 DSCF2812 DSCF2829 DSCF2831 DSCF2832 DSCF2833

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*