Home / กิจกรรมแนะนำ / รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานของ ร.ร.ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานของ ร.ร.ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานของ ร.ร.ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม

นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจติดตามการดำเนินงานของ ร.ร.ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*