Home / กิจกรรมแนะนำ / “มหกรรมคัดลายมือ” สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประจำปี ๒๕๕๗
“มหกรรมคัดลายมือ” สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประจำปี ๒๕๕๗

“มหกรรมคัดลายมือ” สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่  ๒๙  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี   เขต  ๔  จัดงาน ” มหกรรมคัดลายมือรวมพลังรักษ์ภาษาไทย” และร่วมใจทำบุญเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ  โดย  นายวิเชียร ขาวขำ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรคัดลายมือ”  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๔

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*