Home / กิจกรรมแนะนำ / ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน
ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ในวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. โดยมีนายเกิดมี สอนเมือง  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*