Home / กิจกรรมแนะนำ / ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม 2561 และลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม 2561 และลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม 2561 และลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้จัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่ ที่ตัวเองรับผิดชอบ นำโดย นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ช่วยกันเก็บขยะ ปลูกต้นไม้ บริเวณรอบอาคารสำนักงาน

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*